Առողջապահության Համակարգի Գործունեության Գնահատում, 2021

Առողջապահության Համակարգի Գործունեության Գնահատում, 2021 Առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման (ԱՀԳԳ) 2021 թվականի տասներկուերորդ զեկույցում ներկայացված է ՀՀ բնակչության ժողովրդագրական, առողջությունը բնութագրող, ինչպես նաև հիվանդացության և մահացության տվյալների վերլուծությունն՝ ըստ առավել …

Առողջապահության Համակարգի Գործունեության Գնահատում, 2019

Առողջապահության Համակարգի Գործունեության Գնահատում, 2019 Առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման (ԱՀԳԳ) 2019 թվականի տասներորդ զեկույցում ներկայացված է ՀՀ բնակչության ժողովրդագրական, առողջությունը բնութագրող ինչպես նաև հիվանդացության և մահացության տվյալների վերլուծությունն՝ ըստ առավել …

Առողջապահության Համակարգի Գործունեության Գնահատում, 2018

Առողջապահության Համակարգի Գործունեության Գնահատում, 2018 Առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման (ԱՀԳԳ) 2018 թվականի իններորդ զեկույցը ներկայացնում է ՀՀ առողջապահության համակարգի գերակա հիմնախնդիրները` բնակչության առողջության վիճակը, մահացության և հիվանդացության առավել տարածված պատճառները, …

Առողջապահության Համակարգի Գործունեության Գնահատում, 2017

Առողջապահության Համակարգի Գործունեության Գնահատում, 2017 Առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման (ԱՀԳԳ) ութերորդ` 2017թ. զեկույցում ներկայացված է ՀՀ բնակչության շրջանում առավել տարածված՝ ոչ վարակիչ հիվանդությունների զարգացմանը նպաստող, ռիսկի գործոնների տարածվածությունն ըստ սոցիալժողովրդագրական …

Հայաստանի առողջապահության համակարգի գործունեություն, 2016

Հայաստանի առողջապահության համակարգի գործունեություն, 2016 Առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման (ԱՀԳԳ) 2016թ.-ի յոթերորդ զեկույցը ներկայացնում է ՀՀ առողջապահության համակարգի գերակա հիմնախնդիրները` բնակչության առողջության վիճակը, մահացության և հիվանդացության առավել տարածված պատճառները, ոչ …

Հայաստանի առողջապահության համակարգի գործունեություն, 2015

Հայաստանի առողջապահության համակարգի գործունեություն, 2015 Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական համակարգի գործունեության գնահատման (ԱՀԳԳ) զեկույցը ներկայացնում է ՀՀ առողջապահության ոլորտի գերակա ռազմավարությունների, հայեցակարգերի նկարագրերը, համակարգի գործունեությունը կանոնակարգող քաղաքականության ծրագրերը և օրենսդրության, միջազգային …

Հայաստանի առողջապահության համակարգի գործունեություն, 2014

Հայաստանի առողջապահության համակարգի գործունեություն, 2014 Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական համակարգի գործունեության գնահատման (ԱՀԳԳ) զեկույցը ներկայացնում է առողջապահական համակարգի կադրային ներուժի առկայության, բաշխվածության, պահանջարկի, բնակչության առողջության ընդհանուր վիճակը, մահացության և հիվանդացության առավել …

Հայաստանի առողջապահության համակարգի գործունեություն, 2013

Հայաստանի առողջապահության համակարգի գործունեություն, 2013 Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական համակարգի գործունեության գնահատման (ԱՀԳԳ) զեկույցը ներկայացնում է առողջապահական համակարգի ֆինանսավորման արդարացիության և ֆինանսական պաշտպանվածության, բնակչության առողջության ընդհանուր վիճակը մարզային կտրվածքով, առողջությանը սպառնացող …

Հայաստանի առողջապահության համակարգի գործունեություն, 2012

Հայաստանի առողջապահության համակարգի գործունեություն, 2012 Հայաստանի Առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման 2012 թ. զեկույցն ամփոփում է ՀՀ Առողջապահության նախարարության կողմից իրականացված Հայաստանի առողջապահության համակարգի գործունեության գնահատման ընթացքում ձեռք բերված հիմնական փաստերը: …