Ոչ վարակիչ հիվանդություններին հակազդումը ԿՈՎԻԴ-19 համավարակի ժամանակ և դրանից հետո

Ոչ վարակիչ հիվանդություններին հակազդումը ԿՈՎԻԴ-19 համավարակի ժամանակ և դրանից հետո Զեկույցում նկարագրվում է, թե ինչու ՈՎՀ-ի դեմ պայքարի վճռական գործողությունները պետք է լինեն ԿՈՎԻԴ-19 համավարակին հակազդման, համավարակից հետո վերականգնման և …

Ծխելը դադարեցնելուն ուղղված բուժում և խորհրդատվական ծառայութուններ դասավանդողի համար

Ծխելը դադարեցնելուն ուղղված բուժում և խորհրդատվական ծառայութուններ դասավանդողի համար Վերապատրաստման դասընթացների կազմակերպումը պահանջում է կարգավորել հետևյալ գործնական խնդիրները՝ երբ և որտեղ անցկացնել դասընթացը, աշխատանքային խմբի ձևավորում, դասընթացի ծրագրի և օրակարգի …

Ծխելը դադարեցնելուն ուղղված բուժում և խորհրդատվական ծառայութուններ ԱԱՊ օղակի բուժաշխատողների համար

Ծխելը դադարեցնելուն ուղղված բուժում և խորհրդատվական ծառայութուններ ԱԱՊ օղակի բուժաշխատողների համար Առողջության առաջնային պահպանման օղակի բուժաշխատողները առանցքային դերակատարում ունեն բնակչության առողջության բարելավման, ամրապնդման, առողջ ապրելակերպի խթանման գործում: Առողջության պահպանմանը նպաստող …

Բնակչության կողմից սպառվող յոդի ընդհանուր քանակում արդյունաբերական եղանակով պատրաստված սննդամթերքի արտադրության մեջ օգտագործվող աղի փաստացի կամ հնարավոր ներդրման գնահատումը

Բնակչության կողմից սպառվող յոդի ընդհանուր քանակում արդյունաբերական եղանակով պատրաստված սննդամթերքի արտադրության մեջ օգտագործվող աղի փաստացի կամ հնարավոր ներդրման գնահատումը Սույն փաստաթուղթը ներկայացնում է բնակչության կողմից սպառվող յոդի ընդհանուր քանակում արդյունաբերական …

Մոր և մանկան առողջության ցուցանիշների միտումները, հիմնախնդիրները, առաջիկա ռազմավարական ուղղությունները

Մոր և մանկան առողջության ցուցանիշների միտումները, հիմնախնդիրները, առաջիկա ռազմավարական ուղղությունները <<Մոր և մանկան առողջության ցուցանիշների միտումները, հիմնախնդիրները, առաջիկա ռազմավարական ուղղությունները>> թեմատիկ զեկույցը պատրաստվել է մոր և մանկան առողջության պահպանման ոլորտի …

Տեխնիկական հաշվետվություն Հայաստանում յոդի անբավարարությամբ պայմանավորված խանգարումների (ՅԱԽ) վերացման ազգային ծրագրի տարբեր բաղադրիչների իրականացման կարգավիճակի գնահատման վերաբերյալ

Տեխնիկական հաշվետվություն Հայաստանում յոդի անբավարարությամբ պայմանավորված խանգարումների (ՅԱԽ) վերացման ազգային ծրագրի տարբեր բաղադրիչների իրականացման կարգավիճակի գնահատման վերաբերյալ «Հայաստանում յոդի անբավարարությամբ պայմանավորված խանգարումների (ՅԱԽ) վերացման ազգային ծրագրի տարբեր բաղադրիչների իրականացման կարգավիճակի …

Մոր և մանկան առողջապահական ծառայությունների վրա կատարված պետական և մասնավոր ծախսերի վերլուծություն։ Ամբողջական

Մոր և մանկան առողջապահական ծառայությունների վրա կատարված պետական և մասնավոր ծախսերի վերլուծություն։ Ամբողջական Հայաստանի ժողովրդագրական արդի միտումների պայմաններում առանձնահատուկ դեր և նշանակություն ունի մոր և մանկան և վերարտադրողական առողջության պահպանումը, …

Մոր և մանկան առողջապահական ծառայությունների վրա կատարված պետական և մասնավոր ծախսերի վերլուծություն։ Ամփոփ

Մոր և մանկան առողջապահական ծառայությունների վրա կատարված պետական և մասնավոր ծախսերի վերլուծություն։ Ամփոփ Հայաստանի ժողովրդագրական արդի միտումների պայմաններում առանձնահատուկ դեր և նշանակություն ունի մոր և մանկան և վերարտադրողական առողջության պահպանումը, …

Վնասվածքների (տրավմատիզմի) հիմնախնդիրներն աշխարհում եվ հայաստանում

Վնասվածքների (տրավմատիզմի) հիմնախնդիրներն աշխարհում եվ հայաստանում «Վնասվածքների (տրավմատիզմի) հիմնախնդիրներն աշխարհում և Հայաստանում» զեկույցում արտացոլված են վնասվածքների վերաբերյալ առկա իրավիճակային վերլուծությունը (ըստ ԱՀԿ և ազգային վիճակագրական տվյալների), գործող ռազմավարություններն և օրենսդրությունները, …