Ոչ վարակիչ հիվանդություններին հակազդումը ԿՈՎԻԴ-19 համավարակի ժամանակ և դրանից հետո

Ոչ վարակիչ հիվանդություններին հակազդումը ԿՈՎԻԴ-19 համավարակի ժամանակ և դրանից հետո

Ոչ վարակիչ հիվանդություններին հակազդումը ԿՈՎԻԴ-19 համավարակի ժամանակ և դրանից հետո

Զեկույցում նկարագրվում է, թե ինչու ՈՎՀ-ի դեմ պայքարի վճռական գործողությունները պետք է լինեն ԿՈՎԻԴ-19 համավարակին հակազդման, համավարակից հետո վերականգնման և «նախկինից ավելի լավ կարգավիճակի վերադառնալու» միջոցառումների բաղկացուցիչ մասը, և առաջարկվում են քայլեր, որոնք պետք է ձեռնարկվեն անհապաղ և ավելի երկարաժամկետ հեռանկարի համար: