ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2004

ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2004

ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2004

Թմրամիջոցների վերաբերյալ սույն տարեկան զեկույցը պատրաստվել է Թմրամիջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության ազգային մոնիտորինգի կենտրոնի Թմրամիջոցների չարաշահման դիտակայանի և Թմրամիջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության ազգային ցանցի¦ անդամների սերտ համագործակցության արդյունքում: Ինչպես նախորդ զեկույցը, ներկայացվող աշխատությունը նույնպես պատրաստվել է համաձայն Թմրամոլության և թմրամիջոցների մոնիտորինգի եվրոպական կենտրոնի (ԹԹՄԵԿ) մշակած ուղեցույցի: Այս աշխատությունը ազգային երկրորդ զեկույցն է, որը ներկայացնում է թմրամիջոցների հետ կապված Հայաստանում առկա իրավիճակը: