Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ, 2010

Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ, 2010

Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ, 2010

Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հաշվի առնելով առողջապահական ծախսերի հաշվառման միջազգային ստանդարտացման անհրաժեշտությունը ՏԶՀԿ-ի (OECD) և Եվրոպական վիճակագրական ծառայության (Eurostat) հետ համատեղ մշակել է ԱԱՀ կազմման մեթոդական ուղեցույցը: