ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2021

ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2021 Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամիջոցների և թմրամոլության վերաբերյալ 2021 թվականի ազգային զեկույցը թվով տասներկուերորդ նմանատիպ աշխատությունն է Հայաստանում թմրամիջոցների և թմրամիջոցների անօրինական գործածման իրավիճակի վերաբերյալ: Այն …

ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2020

ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2020 Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամիջոցների և թմրամոլության վերաբերյալ 2020 թվականի ազգային զեկույցը տասնմեկերորդ նմանատիպ աշխատությունն է Հայաստանում թմրամիջոցների անօրինական օգտագործման իրավիճակի վերաբերյալ։

Գերդոզավորման դեպքերի կանխարգելման մեթոդիկայի վերաբերյալ զեկույց, 2020

Գերդոզավորման դեպքերի կանխարգելման մեթոդիկայի վերաբերյալ զեկույց, 2020 Գերդոզավորման դեպքերի կանխարգելման մեթոդիկայի վերաբերյալ 2020 թվականի զեկույցը թվով առաջին աշխատությունն է Հայաստանում, որը նպատակ է հետապնդում բարձրացնել գործող իրավական կառուցակարգերի և հանրության …

ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2018

ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2018 Թմրամիջոցների վերաբերյալ 2018 թվականի ազգային զեկույցը թվով իններորդ նմանատիպ աշխատությունն է Հայաստանում թմրամիջոցների և թմրամիջոցների անօրինական գործածման իրավիճակի վերաբերյալ: Այն պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության …

ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2016

ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2016 Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամիջոցների և թմրամոլության վերաբերյալ 2016 թվականի ազգային զեկույցը թվով ութերորդ նմանատիպ աշխատությունն է Հայաստանում թմրամիջոցների և թմրամոլության իրավիճակի վերաբերյալ:Այն պատրաստվել է Հայաստանի …

ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2015

ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2015 Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամիջոցների և թմրամոլության վերաբերյալ 2015 թվականի ազգային զեկույցը թվով յոթերորդ նմանատիպ աշխատությունն է Հայաստանում թմրամիջոցների և թմրամոլության իրավիճակի վերաբերյալ: Այն պատրաստվել է …

Թմրամիջոցների գործածման պատճառների վերաբերյալ ուսումնասիրության զեկույց

Թմրամիջոցների գործածման պատճառների վերաբերյալ ուսումնասիրության զեկույց Սույն զեկույցը ներկայացնում է Հայաստանում թմրամիջոցների գործածմամբ պայմանավորված, պետական մարմինների կողմից հաշվառված դատապարտյալների շրջանում նախկինում թմրամիջոցների գործածման պատճառների վերաբերյալ անանուն հարցման միջոցով իրականացված ուսումնասիրության …

ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2014

ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2014 Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամիջոցների և թմրամոլության վերաբերյալ 2014 թվականի ազգային զեկույցը թվով վեցերորդ նմանատիպ աշխատությունն է Հայաստանում թմրամիջոցների և թմրամոլության իրավիճակի վերաբերյալ: Այն պատրաստվել է …

ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2013

ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2013 Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամիջոցների և թմրամոլության վերաբերյալ 2014 թվականի ազգային զեկույցը թվով հինգերորդ նմանատիպ աշխատությունն է Հայաստանում թմրամիջոցների և թմրամոլության իրավիճակի վերաբերյալ: Այն պատրաստվել է …