«Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի բաղադրիչները, պատվաստումների պլանավորումը և իրականացումը՝ գործնական հմտությունների ուսուցմամբ»

«Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի բաղադրիչները, պատվաստումների պլանավորումը և իրականացումը՝ գործնական հմտությունների ուսուցմամբ»

Տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ ԱԱԻ-ի Մանկաբուժության ամբիոնի կողմից շարունակաբար իրականացվում է «Իմունիզացիայի ազգային ծրագրի բաղադրիչները, պատվաստումների պլանավորումը և իրականացումը՝ գործնական հմտությունների ուսուցմամբ» թեմայով վերապատրաստման մեկշաբաթյա (5 աշխատանքային օր) ՇՄԶ կրեդիատավորված դասընթաց՝ առկա ձևաչափով։ Դասընթացին մասնակցության հայտ ներկայացնելու համար դիմել ՝ ՀՀ ԱՆ Առողջապահության ազգային իստիտուտ, հետևյալ հեռախոսահամարներով․ 055-88-44-37 ՝ Մանկաբուժության ամբիոնի ավագ լաբորանտ Մանե Մարանդյան, կամ 010-23-53-10 ՝ Ուսումնական բաժին;

Ծրագիր