Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտ

Ուսումնական բաժին

ՀՀ ԱՆ «ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Ս. ԱՎԴԱԼԲԵԿՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ»; ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

Ուսումնական բաժնում ներկայացված է համալիր տեղեկատվություն ԱԱԻ-ում գործող ամբիոնների, ուսումնական գործընթացի, պրաֆոսորադասախոսական անձնակազմի մասին:

Այս բաժնում կարող եք գտնել ուսումնառությանն առնչվող ցանկացած տեղեկատվություն:

Առողջապահության ազգային ինստիտուտի կլինիկական օրդինատուրա ընդունելության համար ներկայացվող փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը ստորև:

ԴԻՄԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼ

  • Բակալավրի և մագիստրոսի դիպլոմները և դրանց հավելվածների (միջուկների) պատճենները
  • Անձնագրի պատճեն
  • Մեկ լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի)
  • Ինքնակենսագրություն
  • Արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինվորական գրքույկի պատճեն