Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտ

Առողջապահության լրատու

«Առողջապահության լրատուն» հանդիսանում է ՀՀ առողջապահության նախարարության պաշտոնաթերթը:
Լրատվական գործունեությունն իրականացնում է «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան
Առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի Հասարակայնության հետ կապերի ծառայությունում:
Հասարակայնության հետ կապերի ծառայության ղեկավար Լուսինե Հովհաննիսյան
«Առողջապահության լրատուն» լույս է տեսնում էլեկտրոնային տարբերակով
Վկայական թիվ 845, տրված 07.08.1998թ.
Խմբագիր՝ Նարինե Ավետիսյան
Խմբագիր՝ Մարո Գաբրիելյան
Համակարգչային ձևավորումը՝ Անդրեյ Աստվածատրյանի
Մեր Էլեկտրոնային հասցեն է. PR@nih.am
0051, Երևան, Կոմիտասի պողոտա 49/4
Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան Առողջապահության ազգային ինստիտուտ