ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2018

ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2018

ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2018

Թմրամիջոցների վերաբերյալ 2018 թվականի ազգային զեկույցը թվով իններորդ նմանատիպ աշխատությունն է Հայաստանում թմրամիջոցների և թմրամիջոցների անօրինական գործածման իրավիճակի վերաբերյալ: Այն պատրաստվել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲ ընկերության թմրամիջոցների և կախվածությունների մոնիթորինգի կենտրոնի կողմից: