ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2020

ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2020

ՀՀ թմրամիջոցների վերաբերյալ ազգային զեկույց, 2020

Հայաստանի Հանրապետությունում թմրամիջոցների և թմրամոլության վերաբերյալ 2020 թվականի ազգային զեկույցը տասնմեկերորդ նմանատիպ աշխատությունն է Հայաստանում թմրամիջոցների անօրինական օգտագործման իրավիճակի վերաբերյալ։