Գերդոզավորման դեպքերի կանխարգելման մեթոդիկայի վերաբերյալ զեկույց, 2020

Գերդոզավորման դեպքերի կանխարգելման մեթոդիկայի վերաբերյալ զեկույց, 2020

Գերդոզավորման դեպքերի կանխարգելման մեթոդիկայի վերաբերյալ զեկույց, 2020

Գերդոզավորման դեպքերի կանխարգելման մեթոդիկայի վերաբերյալ 2020 թվականի զեկույցը թվով առաջին աշխատությունն է Հայաստանում, որը նպատակ է հետապնդում բարձրացնել գործող իրավական կառուցակարգերի և հանրության իրազեկման աստիճանը, որոնք կարող են օգտագործվել ԹՆՕ հանրույթի շրջանում թմրամիջոցների օգտագործումից առաջացող մահերը կանխելու նպատակով, ինչպես նաև հաշվի առնելով միջազգային փորձի լավագույն օրինակները՝ որդեգրել ազգային ռազմավարություն ու միջոցառումներ, և պատշաճ կիրառում ստանալու դեպքում՝ ապահովել թմրամիջոցներից մահացության դեպքերը կանխարգելելու դրական ցուցանիշներ: