Վնասվածքների (տրավմատիզմի) հիմնախնդիրներն աշխարհում եվ հայաստանում

Վնասվածքների (տրավմատիզմի) հիմնախնդիրներն աշխարհում եվ հայաստանում

Վնասվածքների (տրավմատիզմի) հիմնախնդիրներն աշխարհում եվ հայաստանում

«Վնասվածքների (տրավմատիզմի) հիմնախնդիրներն աշխարհում և Հայաստանում» զեկույցում արտացոլված են վնասվածքների վերաբերյալ առկա իրավիճակային վերլուծությունը (ըստ ԱՀԿ և ազգային վիճակագրական տվյալների), գործող ռազմավարություններն և օրենսդրությունները, Հայաստանում վնասվածքների վերաբերյալ տվյալների հավաքագրման գործընթացն և վնասվածքների ռեգիստրի ստեղծման ու վարման միջազգային փորձը:
Զեկույցը նախատեսված է առողջապահական համակարգի կազմակերպիչների, առողջապահության ոլորտի փորձագետների, բժիշկների և այլ շահագրգիռ մասնագետների համար: