Բնակչության կողմից սպառվող յոդի ընդհանուր քանակում արդյունաբերական եղանակով պատրաստված սննդամթերքի արտադրության մեջ օգտագործվող աղի փաստացի կամ հնարավոր ներդրման գնահատումը

Բնակչության կողմից սպառվող յոդի ընդհանուր քանակում արդյունաբերական եղանակով պատրաստված սննդամթերքի արտադրության մեջ օգտագործվող աղի փաստացի կամ հնարավոր ներդրման գնահատումը

Բնակչության կողմից սպառվող յոդի ընդհանուր քանակում արդյունաբերական եղանակով պատրաստված սննդամթերքի արտադրության մեջ օգտագործվող աղի փաստացի կամ հնարավոր ներդրման գնահատումը

Սույն փաստաթուղթը ներկայացնում է բնակչության կողմից սպառվող յոդի ընդհանուր քանակում արդյունաբերական եղանակով պատրաստված սննդամթերքի (ԱՊՍ) արտադրության մեջ օգտագործվող աղի ներդրման գնահատման գործընթացն ու արդյունքները: Նախագիծն իրականացրել է ազգային աշխատանքային խումբը, 2019 թվականին, ՀՀ առողջապահության նախարարության Առողջապահության ազգային ինստիտուտի (ԱԱԻ) գլխավորությամբ և Յոդի Գլոբալ Ցանցի (ՅԳՑ) տեխնիկական ու ֆինանսական աջակցությամբ: