Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ, 2021

Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ, 2021

Հայաստանի առողջապահության ազգային հաշիվներ, 2021

Առողջապահության ազգային հաշիվները (ԱԱՀ) ներկայացնում են ծախսերի հոսքը երկրի առողջապահության ոլորտի ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր հատվածներում: Այն նկարագրում է առողջապահության բնագավառում ֆինանսական միջոցների աղբյուրները, օգտագործումն ու հոսքը: