Առողջապահության Ազգային Ինստիտուտ

Սանիտարահիգիենիկ փորձարկման լաբորատորիա

ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

Դեռևս 1993թ-ից Առողջապահության ազգային ինստիտուտի հիգիենայի և մանրէաբանության ամբիոնների բազայի վրա ստեղծված սանիտարահիգիենիկ փորձարկման լաբորատորիան (Հավատարմագրման գրանցահամարը՝ №015/T-081, նշանակման համարը՝ NՆ-08(H-08)2019) անցած 25 տարիների ընթացքում մեծ աշխատանք է կատարել տեղական և հանրապետություն ներկրվող սննդամթերքի և այլ արտադրատեսակ­ների որակի և անվտանգության գնահատման գործում:

2018թ-ից փորձարկման լաբորատորիան իրականացնում է նաև արտադրանքի պետական գրանցման աշխատանքներ և տրամադրում վկայականներ:

Լաբորատորիան (ՀԳՄ) այսօր ունի գործու­նեութ­­­յան լայն ոլորտ՝ կատարում է սննդամթերքի, ալկոհոլային և ոչ ալկոհոլային խմիչքների, խմելու և հանքային ջրերի, մանկական սննդի, հավելումների, օծանելիքա-գեղարարական արտադրանքի, ապակյա, մետաղական, փայտյա, խեցեգործական իրերի, խաղալիքների, երեխաների համար նախատեսված և սանիատարահիգիենիկ նշանակության արտադրանքի, համակցված  կերերի, պարարտանյութերի և այլնի փորձարկում: Համապատա­սխա­նության գնահատման աշխատանքները՝ փորձարկումները  կատարվում են  հանրապետություն ներմուծվող, արտահանվող և տեղական շուկայում շրջանառվող տարբեր արտադրատեսակների համար:

Լաբորատորիայում կատարվում են  նաև սննդամթերքի սննդային և էներգետիկ արժեքների  և մարդու սննդի օրաբաժնի նորմերի հաշվարկ (փորձարկման արդյունքների հիման վրա):

ՀԳՄ-ի գործունեությունը նպատակաուղղված է բարելավելու և պահպանելու ազգաբնակչության առողջությունը պարենային և ոչ պարենային արտադրանքի որակի և անվտանգության ապահովման միջոցով, ինչպես նաև նպաստել տեղական տնտեսվարողներին բարձրացնել սեփական արտադրանքի որակը և վերացնել առևտրային խոչընդոտները արտադրանք ներմուծողների  և արտահանողների համար:

Լաբորատորիան  կատարում է ապրանքների զգայորոշման,  ֆիզիկաքիմիական, կենսաքիմիական, անվտանգության ցուցանիշների և  մանրէա­բանական հետազոտություններ: Լաբորատորիայում աշխատում են տարբեր մասնագետներ՝ բժիշկ-հիգիենիստ, քիմիկոսներ և մանրէաբաններ, որոնց թվում կան գիտության դոկտոր և թեկնածուներ: Լաբորատորիան կատարում է պայմանագրային աշխատանքներ հարյուրից ավելի  կազմակերպությունների հետ: Շնորհիվ իր գիտական և մանկավարժական ներուժի լաբորատորիայի գործառույթներից են նաև՝

•        փորձարկումների իրականացում  սանիտարական քիմիայի բնագավառում

•        խորհրդատվական և ուսումնական աշխատանքներ

•        բժիշկ-հիգիենիստների, սանիտարահիգիենիկ լաբորատորիաների աշխատակիցների մասնագիտացում, վերապատրաստում և տարբեր ոլորտի գերատեսչական լաբորատորիաների աշխատակիցների ուսուցում անհատական ծրագրերով:

Հեռախոս՝ +374 10 23 71 74

Էլ. հասցե՝ 0237174@mail.ru

Լաբորատորիայի  ղեկավար՝  

պրոֆեսոր Ղազարյան Սարգիս Ալբերտի